strom Blog Moje práce Výstavy Další Kontakt O mně


847   
(přístupů od 17.6.2019)

DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

VÝSTAVY

31.1.2020 – 29.2.2020 Otázky položíš...
3.12.2019 – 31.1.2020 Zimní motivy
4.10.2019 – 10.10.2019 Žena v zrcadle Šumvy II
4.10.2019 – 31.10.2019 Salón výtvarníků 2019
18.8.2019 – 18.8.2019 Inspirated by The Old England
11.8.2019 – 11.8.2019 Tónobraní
10.8.2019 – 10.8.2019 Ruce sv. Osvalda
20.7.2019 – 20.7.2019 Hudba mezi obrazy
4.8.2019 – 27.9.2019 Žena v zrcadle Šumavy
9.7.2019 – 9.7.2019 Preludium pro duši
    15.6.2019 – 16.6.2019 Hudba
29.11.2018 – 30.11.2018 Kreativní Plzeň
21.10.2018 – 31.7.2019 Pralesy a jejich mýtické postavičky
5.10.2018 – 28.10.2018 Salón výtvarníků
22.5.2018 – 22.5.2018 Kolik podob žena má?
1.7.2017 – 30.4.2018 Voda, základ života
29.11.2016 – 31.5.2017 Stromy aneb Přátelství trochu jinak
29.7.2016 – 6.9.2016 Samorosti 2016 aneb Překroč svůj stín
30.5.2011 – 30.6.2011 Výtvarníci 2011

Pozvánka na výstavu, která v těchto dnech probíhá:

 Výst.    31.1.2020 – 29.2.2020
Café AdAstra, Praha 2

Otázky položíš...

aneb Cestou sama k sobě. Obrazy stromů s doprovodem básní J. Škrdlíka

Cyklus olejomaleb stromů, stromů symbolizujících moji ženskou cestu od dětských snů, dívčích touh, přes frustraci a vztek z jejich nenaplnění, pokládání otázek, hledání a různá uvědomění, cestu stále blíže sama k sobě...

zpět nahoru


 Výst.    3.12.2019 – 31.1.2020
Městská knihovna Písek

Zimní motivy

Mezinárodní výstava tvorby profesionálních i neprofesionálních výtvarníků

Na společné výstavě 57 autorů z Čech, Slovenska a jižního Bavorska je prezentováno 140 prací se zimními motivy očima různých umělců a různou technikou (malba, fotografie a grafika), které dle kurátora výstavy spojuje radost z tvoření a řemeslná poctivost, kdy každý umělec ve chvíli tvoření do svého díla dal ze sebe to nejlepší.

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    4.10.2019 – 31.10.2019
Praha 8, Grabova vila, Na Košince 1

Salón výtvarníků 2019

Výstava tvorby profesionálních i neprofesionálních výtvarníků

Obrázky vybrané pro XV. Salón výtvarníků byly součástí větší výstavy Žena v zrcadle Šumavy, kterou jsme prezentovali ve výstavních prostorách Městského úřadu v Sušici letos v období 4. 8. - 27. 9. 2019., krajina a stromy ze Šumavy a Pošumaví, obrazy: Jana Rosie Dvořáková, doprovodné básně-reflexe: Jan Škrdlík

Motivy pro obrázky jsem sbírala při svých toulkách Šumavou v posledních třech letech. Míst, která ke mně promlouvají, je mnoho. Stromy a krajinu jsem malovávala olejem. Letos jsem objevila kouzlo akvarelu...

Odborná porota pro Salón výtvarníků vybrala z pěti obeslaných akvarelů tři.

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    18.8.2019 – 18.8.2019
Loučná nad Desnou, základní škola

Inspirated by The Old England

Doprovodná výstava v rámci Richardfestu

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    11.8.2019 – 11.8.2019
Miroslav, evangelický kostel

Tónobraní

Doprovodná výtvarná instalace ke komornímu koncertu účastníků hudebního interpretačního kurzu v Miroslavi

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    10.8.2019 – 10.8.2019
Milovice, kostel sv. Osvalda

Ruce sv. Osvalda

Doprovodná výtvarná instalace ke komornímu koncertu účastníků hudebního interpretačního kurzu v Miroslavi

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    20.7.2019 – 20.7.2019
Zámek Miroslav

Hudba mezi obrazy

Doprovodná výtvarná instalace ke komornímu recitálu Jana Škrdlíka a hostů

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    4.8.2019 – 27.9.2019
výstavní prostor Městského úřadu Sušice

Žena v zrcadle Šumavy

obrázky ze Šumavy a Pošumaví s básněmi J. Škrdlíka

aneb „Zrcadlo, pověz mi, … ?“

Milující, tvořivá a plodná, dotýkající se různými způsoby, vyživující sebe i druhé, naslouchající, hravá, jemná, něžná, laskavá, moudrá, trpělivá, respektující, přijímající, podporující, odpouštějící. Zkrátka žena komunikující, propojující jako most různé světy, vytvářející vazby a sítě, kvetoucí, plynoucí v proudu života, ochraňující život sám a hodnoty, na níž jí záleží. Zasněná, nespoutaná, tajemná, milující potěšení, učící se užívat si života, někdy a na něco pravá (a někdy víc levá), nepochopitelná … Partnerka, matka, milenka, královna, bohyně, kamarádka, parťák, dítě se zvědavýma očima, divoška, čarodějnice, léčitelka, zobrazit celý text

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    9.7.2019 – 9.7.2019
Gruň

Preludium pro duši

Doprovodná výtvarná instalace ke koncertu J. Škrdlíka a hostů

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    15.6.2019 – 16.6.2019
Libina, Dlouhá Loučka, Svébohov, Bludov

Hudba

Doprovodná výtvarná instalace ke koncertům Tria Gideon

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    29.11.2018 – 30.11.2018
hala TJ Lokomotiva Plzeň

Kreativní Plzeň

výstava tvořivých rukou a prodejců tvořivého materiálu

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    21.10.2018 – 31.7.2019
Srní, Návštěvnické centrum NP Šumava

Pralesy a jejich mýtické postavičky

2018 - Rok pralesů, Soutěž NP Šumava, 2. místo v kategorii dospělých

Mám ráda stromy. Při svých toulkách přírodou stromy objevuji, dotýkám se jich, povídám si s nimi, fotografuji je a sbírám různé úhly pohledu pro pozdější malování. Skrz stromy se spojuji s moudrostí, svou vnitřní i tou vesmírnou. Prales vnímám jako jednu velkou živou, komunikující bytost plnou mnoha dalších bytostí. Každý strom je bytostí sám o sobě. A v každém stromě nějaká bytost nebo bytůstka sídlí. Kdo přichází v dobrém, dokáže se zastavit, v tichu jen tak být, všímat si a naslouchat, může některou z nich uvidět, uslyšet nebo ucítit. Bytosti pralesní i ty stromové jsou moudré. Kdo s pokorou se zeptá, může od nich dostat odpověď, mohou se s ním podělit o nějakou životní moudrost. Při svém putování pralesem jsem se dotýkala stromů a Prales se dotýkal mne. Dýchal, žil. Jedinečný a moudrý. Dotýkal se zvuky, ševelením listů, pískáním větru, zurčením vody v potůčkách, zpěvem ptáků, skřípoty ve dřevě. Tvary kmenů, větví, kořenů i korun stromů, vůněmi dřeva, listí a vody, vlhkostí,… Potkávala jsem mnoho moudrých a jedinečných stromů, setkala jsem se s několika bytostmi, které ke mně promlouvaly.

Strom na obrázku vypadá na první pohled jako „mrtvý“; ztrouchnivělé dřevo, drolící se místy pod prsty. Uvnitř je však nesmírně živý a bohatý. Je jako spící zahrada. Zahrada šťavnatá, co při dobré péči může rozkvést. Kvést a plodit. Poskytuje s láskou domov i výživu mnoha dalším bytostem. Bytostem z našeho světa i z toho mýtického. Zosobněná Moudrost. Zeptal se mne Prales, co Moudrost znamená pro mne… Život. Cestu k poznávání sebe sama, k tomu být vědomá, žít naplno tady a teď, dělat a sdílet s radostí to, co mě baví a naplňuje, žít v pravdě a s odvahou ve své jedinečnosti,.... Strom má mnoho očí, mnoho uší. Mnoho srdcí v něm žijících bytostí. Pokaždé může vykouknout nebo něco sdělit bytost jiná. Někdy se třeba nebude chtít podívat se ven žádné. Každý může zavnímat bytost takovou, jakou právě teď potřebuje...

Vykoukl na mne obličej starého Satyra. Žije uvnitř, dívá se ven, pozoruje, často neviděn okolo procházejícími návštěvníky. Zastavíš-li se a budeš-li všímavý, můžeš ho uvidět i ty. Tenhle není chlapík zlomyslný, prostopášný ani sršící smyslností chlapík, jak satyra popisují encyklopedie. Je to starý moudrý muž, trochu poustevník, který toho už mnoho prožil. Podívá se a víš.... Nepotřebuje mnoho slov, mluví očima. Strážce pravdy. Řekl mi, že pravdu najdu v klidu. Když se zastavím a tiše naslouchám hlasu svého srdce. Hlas srdce je tichý, často ho pořádně neslyšíme v hlaholu a velkých i malých dramatech, do kterých se necháváme vtáhnout emocemi…. Vystrčil uši Netopýr. Učí mne naslouchat. Nejen tomu hlasitému, ale i jemným, sotva slyšitelným zvukům. Sama sobě, svému srdci i životu kolem v jeho rozmanitosti… Na vršku stromu má hnízdo Pták Noh, spíš hnízdečko. Tenhle nepotřebuje být obrovský, aby jeho sílu bylo vidět. Učí, že moudrost a síla není ve velikosti, připomíná mi mou vlastní sílu, tu vnitřní, která není o výkonech, ale o vlastní jedinečnosti. A ta může být třeba i v jemnosti a v tom nebát se ukázat se ve své zranitelnosti a v tom, jaký člověk doopravdy je, když odloží společenské masky a začne žít sám sebe, a ne představy druhých.

Zastavíte-li se a v tichu s moudrým Stromem pobydete, můžete si povšimnout bytostí zcela jiných, než oslovily mne. A pokaždé třeba jiných. Možná že i vás některá osloví …

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    5.10.2018 – 28.10.2018
Grabova vila, Praha 8

Salón výtvarníků

Přehlídka prací profesionálních i neprofesionálních výtvarníků

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    22.5.2018 – 22.5.2018
Galerie U Františky, Praha 1

Kolik podob žena má?

ženské motivy očima dvou výtvarnic

Žena. Většina z nás si nejspíš představí bytost s ženským tělem. Žena navenek. Jaká je uvnitř? I její vnitřní kvality se promítají navenek. Jemná, něžná, laskavá, moudrá, rozvážná, trpělivá, milující, naslouchající, přijímající, respektující, vyživující sebe i druhé, podporující, odpouštějící, dotýkající se různými způsoby (nejen fyzickým dotykem, ale i slovem, gestem, tvořením, činností). Žena komunikující, harmonizující nelady, propojující různé světy, vytvářející sociální vazby a sítě, kvetoucí, plynoucí v proudu života, ochraňující život sám a hodnoty, na níž jí záleží. Ale také hašteřivá, nespokojená, ambiciózní, vyčítající, tajemná, milující potěšení, požitkářská, někdy a na něc zobrazit celý text

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    1.7.2017 – 30.4.2018
Magnolia centrum, Praha 2

Voda, základ života

Vodní inspirace

Řecký filozof Thalés z Milétu v 6. st. př. n. l. považoval vodu za základní element života. Teprve jeho následovníci přidali další tři elementy.

Život vznikl kdysi dávno při pobřeží moře v málo slané vodě. Voda se stala podmínkou života na naší planetě. Když se živé organismy dostaly na souš, vzaly s sebou ve své mezibuněčné tekutině vodu a minerály tohoto pravěkého moře. Všichni máme v sobě moře.

Miluji vodu. Je mou součástí. Potřebuji nezbytně vodu k tomu, aby mé tělo dobře fungovalo. Přijímám ji v různých podobách, piju ji, omývám se jí, pročišťuje mne, vyživuje, prohřívá i ochlazuje, chrání mne.

Vodu má ráda moje duše i má žena. Prostřednictvím vody si mohu v životě uvědomovat spoustu kvalit, zobrazit celý text

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    29.11.2016 – 31.5.2017
Magnolia centrum, Praha 2

Stromy aneb Přátelství trochu jinak

Stromy a životní hodnoty, které nám skrze sebe nabízejí

Miluji (nejen) stromy. Dotýkám se jich, komunikuji s nimi. Pozoruji stromy. Nacházím krásu a jedinečnost v detailech, ve hře světla a stínu a barev.

Každý strom má duši, která se propojuje s tou naší. Každý strom je jedinečný, právě tak jako každý člověk. Stromy jsou nesmírně moudré. Dokážeme-li se ztišit a spojit se stromem, můžeme si vzájemně něco předat. Někdy „jen“ energii. Po vzájemném kontaktu se cítíme „tak nějak lépe“, harmoničtěji, klidněji, uvolněněji, můžeme cítit, že máme víc síly a odvahy zvládat to, co nás čeká, i denní úkoly. Někdy však má pro nás strom i nějaké poselství, vzkaz, upozorní, připomene něco, na co jsme v denním shonu po zobrazit celý text

zpět nahoru

    Výstavy
Výstavy
Výstavy
Výstavy

 Výst.    29.7.2016 – 6.9.2016
Experimentální prostor NoD, Praha 1

Samorosti 2016 aneb Překroč svůj stín

4. ročník přehlídky nezávislého výtvarného umění

Prezentace nejzajímavějších děl „samorostlých“ umělců dle kurátorského výběru a odborné komise. Hlavním smyslem výstavy dle kurátorky V. Zajačikové bylo umělecky konfrontovat nezávislé a amatérské tvůrce a motivovat autory k novým přístupům v tvorbě.

zpět nahoru

    Výstavy

 Výst.    30.5.2011 – 30.6.2011
Hobby centrum, Praha 4

Výtvarníci 2011

Výstava obrazů účastníků výtvarných kurzů

zpět nahoru

    Výstavy