strom Blog Moje práce Výstavy Překlady a korektury Další Kontakt O mně


3439   
(přístupů od 17.11.2021)

DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

ILUSTRACE – VYBRANÁ DÍLA

Už od dětství jsem ráda četla a ráda malovala. Chtěla jsem ilustrovat dětské knížky. Dospělí, které jsem považovala za autority, mi to rozmluvili, podobně jako učitelování a později studium rostlin. A nasměrovali mě nakonec na medicínu. Medicíně jsem se věnovala skoro dvacet let naplno a stále se jí věnuji ještě částečně. Více prostoru však dnes zaujímá moje tvořivá činnost, malování, práce s texty knih, violoncello, básně a další tvoření... V ilustracích jsem začala propojovat svět viděný očima dospělých, hmatatelný a reálný, se světem viděným očima dětskýma, světem bytostí moudrých i hravých, který vnímají a vidí převážně děti. Ten svět je však otevřený pro všechny...

Pojďte do něj vstoupit i Vy...

I Abraca cabra!  • II Láska v sedmi nebích • III Já jsem louka I • IV Já jsem ... louka II • V Antonín a jeho svět • VI Moudrost života • VII Našich třicet let • VIII Zrození něžného blázna • IX Spoluhraní • X A přece rostu! • XI A stále rostu! • XII Hudební vody šumavské • XIII Na Šumavu se vracejí vzácní ptáci • XIV Babička oliva •

ZOBRAZIT VŠECHNA DÍLA

 Ilustrace    

Abraca cabra!

(aneb Za vším hledej kozu...)

90x60 cm, kombinovaná technika, 2022

Výtvarná podoba filmové performance Aude, Manifestu nového suprarealismu

PRÁCE NA ZAKÁZKU, v soukromé sbírce

Co je pravda, a co je iluze? Dare to dare! Najít odvahu hledat, vyjadřovat a žít sama sebe, svou skutečnou podstatu.

zpět nahoru


 Ilustrace    

Láska v sedmi nebích

80x60 cm, olej, 2020

ilustrace k románu ve verších Variace na Tzaru Jana Škrdlíka

PRÁCE NA ZAKÁZKU, v soukromé sbírce

Putování ze Země skrz imaginární svět Sedmi nebí, sedmi čaker, sedmi vztahů, které Poutníka učí a nabízejí nadčasová poznání, cestou sám k sobě.

zpět nahoru


 Ilustrace    

Já jsem louka I

30x42 cm, olej, 2020

ilustrace k Roku bezlesí, tematická soutěž NP Šumava

oceněno 1. místem v kategorii dospělých

Ráda tvořím, ráda si hraju. A jsem zvídavá, ráda se ptám. A ve chvílích ztišení zaslechnu někdy i odpovědi. Tentokrát se ptala Louka. Čím jsem já pro tebe? Louko, jsi pro mne úžasným prostorem, světem sám pro sebe naplněným mnoha formami života. Šťavnatou zahradu, co při dobré péči může kvést. Poskytuješ s láskou domov i výživu mnoha dalším bytostem. Jsi světem komunikujícím, nabízejícím hravý prostor svět plný krás a moudrosti života tomu, kdo přichází v dobrém, kdo se dokáže zastavit, v tichu jen tak být, všímat si a naslouchat. Když se umím dívat kolem sebe a dokážu aspoň na chvíli vnímat svět i dětskýma očima, mohu zahlédnout aspoň někdy některé z bytostí a bytůstek, které v louce žijí. Každé stéblo trávy, každá květina je vlastním mikrosvětem, zahradou nab zobrazit celý text

zpět nahoru


 Ilustrace    

Já jsem ... louka II

40x50 cm, olej, 2021

PRODÁNO, obraz na přání, PRÁCE NA ZAKÁZKU

Začalo to dopisem...Zamilovala jsem se do Vašeho obrázku šumavské louky...Mohla byste prosím namalovat louku pro mne? Ráda bych, aby byla radostná, hravá, měla otevřenou náruč. Jsem lékárnice a mám také svou bylinkovou poradnu. Ráda bych, aby obrázek přinášel pohodu, radost a dobrou náladu mým klientům i mně...

Po čase přišel nápad. Kterou loukou z těch, na nichž jsem prožívala chvíle milé i hluboce niterné, se nechám inspirovat?... Tuhle louku za Žihobci v Pošumaví mám s bylinkami spojenou. Vrátila jsem se před časem na ní do jakéhosi bezčasí, kdy jsem já byla bylinkářkou a chodila po těch loukách a svazích a z bylinek tvořila čaje pro druhé lidi. Byl to pro mne prožitek tuze hluboký. Mám s ní spojených několik krásných nocí pod hvězdami, několik niterných osobních rituálů. Hrála jsem j zobrazit celý text

zpět nahoru


 Ilustrace    

Antonín a jeho svět

80x60 cm, , olej, 2020

pocta světu malíře Antonína Stojáka, v soukromé sbírce A.S.

Nahlédnutí do kousku Světa Antonína Stojáka, výtvarníka, malíře a ilustrátora. Žije a tvoří v Klentnici u Mikulova. Obraz je parafrází na jeho Lodě bláznů inspirované Hieronymem Boschem, které jsou však oslavou života a lásky v mnoha podobách, až dětinsky čisté, symbiózou křesťanství a pohanství, v krajinách, kudy cestoval a kde žil. Tenhle obraz je jako kniha; kromě Antonína a jeho dcerky Toničky v něm najdete kousek z jeho starého domu v Klentnici, úžasného domu-hradu motivovaného domy ve Středozemí, který vystavěl z ruin, a kousek jeho zahrady, motivy z knih, které Antonín ilustroval (Červíka Pepíka z jablíčka, Hejkálka ze starého lesa, Šlehačkové slony, Zatoulané štěnátko, děti z Dětské kuchařky a další postavičky, žijící si své příběhy), postavičky z jeho období lyrického kubismu, pohanské č zobrazit celý text

zpět nahoru


 Ilustrace    

Moudrost života

30x42 cm, olej, 2018

ilustrace k Roku pralesů, tematická soutěž NP Šumava

oceněno 2. místem v kategorii dospělých

Mám ráda stromy. Při svých toulkách přírodou stromy objevuji, dotýkám se jich, povídám si s nimi, fotografuji je a sbírám různé úhly pohledu pro pozdější malování. Skrz stromy se spojuji s moudrostí, svou vnitřní i tou vesmírnou. Prales vnímám jako jednu velkou živou, komunikující bytost plnou mnoha dalších bytostí. Každý strom je bytostí sám o sobě. A v každém stromě nějaká bytost nebo bytůstka sídlí. Kdo přichází v dobrém, dokáže se zastavit, v tichu jen tak být, všímat si a naslouchat, může některou z nich uvidět, uslyšet nebo ucítit. Bytosti pralesní i ty stromové jsou moudré. Kdo s pokorou se zeptá, může od nich dostat odpověď, mohou se s ním podělit o nějakou životní moudrost. Při svém putování pralesem jsem se dotýkala stromů a Pral zobrazit celý text

zpět nahoru


 Ilustrace    

Našich třicet let

41x30 cm, pastel, 2021

ilustrace na téma 30 let NP Šumava, tematická soutěž NP Šumava

oceněno 1. místem v kategorii dospělých

v soukromé sbírce

Mám ráda Šumavu, její jedinečnou krásu, zadumanou, moudrou, trochu melancholickou, divokou, navenek někdy svéhlavou a nelítostnou, uvnitř však laskavě objímající a štědrou, zvlášť pro toho, kdo se dívá kolem sebe více smysly. Mám ráda cesty šumavskými hvozdy a staré stromy, které mi vyprávějí o životě. A čím jsem starší, tím více mám ráda šumavské louky, bohaté životem, šťavnaté, hravé, jinak krásné v každém ročním období; malé přírodní zahrady i koncertní síně plné bytostí a bytůstek, které lze zavnímat, jen když se začnu nořit dovnitř, do nitra louky. Jsem vděčná za tuhle zelenou klenotnici i za to, že v průběhu let její poklady spíše přibývají, že Šumava rozkvétá a krásní, že v ní lze objevovat stále více drobných nevšedně všedních krás. zobrazit celý text

zpět nahoru


 Ilustrace    

Zrození něžného blázna

30x20 cm, olej, 2021

dárek k narozeninám, v soukromé sbírce

Je pouze na nás, zda vnímáme svůj svět jako vězení, z něhož kvůli někomu jinému nemůžeme jít tam, kam bychom chtěli. Pouze my sami můžeme uvidět dveře, vzít za kliku a udělat první kroky do svobody...Je pouze na nás, zda se odvážíme poznávat Pravdu. A nepříjímat slepě pravdy jiných lidí, které jsou nám předkládány tzv. pro naše dobro. Zda se odvážíme používat vlastní intuici. A zda se odvážíme řídit se vlastními city. Zda se odvážíme Žít. Žít svoji jedinečnost, naplňovat své poslání tady, tvořit svůj život jako umělecké dílo...

zpět nahoru


 Ilustrace    

Spoluhraní

21x18 cm, olej, 2021

dárek ke svatbě violoncellistů Simony a Ctirada, v soukromé sbírce

Dva stromy s vnitřním bohatstvím, dva hráči, dvě violoncella a hravá louka. Co budou spoluvytvářet, co a jak budou v životě spoluhrát?...

zpět nahoru


 Ilustrace    

A přece rostu!

(aneb Moje původní rodina)

40x40 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru


 Ilustrace    

A stále rostu!

(aneb Život je změna)

40x40 cm, re Pálava, olej, 2022

v soukromé sbírce

zpět nahoru


 Ilustrace    

Hudební vody šumavské

41x30 cm, pastel a koláž, 2022

ilustrace na téma Voda v NP Šumava, tematická soutěž NP Šumava k Roku mokřadů

Při toulkách Šumavou ráda naslouchám tónům jejích potůčků a říček a jejich hravému plynutí, vlnkám, které zurčí smíchem i zpívají si přeskakujíce kameny, šumění splavů a splávků, zrcadlení v mokřadech, hloubkám rašelinišť, vyprávění třpytivých kapek rosy na stéblech trávy, tanci dešťových kapek, tichému snění vody spící ve sněhu i divokému zpěvu síly vod jarního tání…

Miluji tanec a hudbu, miluji violoncello; inspirují mne při malování. A miluji toulky Šumavou. Připomínají mi toulky mou vlastní vnitřní krajinou, vedou k mnoha zamyšlením, nad svým životem, nad svým vztahem k přírodě, nad bohatstvím a dary Země i nad vztahy nás lidí jako celku.

Voda na Šumavě a hudba? Okamžitě se mi vybaví Preludium z první Bachovy suity pro violoncello. Pot zobrazit celý text

zpět nahoru


 Ilustrace    

Na Šumavu se vracejí vzácní ptáci

30x42 cm, akvarel, 2019

ilustrace k Roku ptáků, tematická soutěž NP Šumava

Šumava se stává krajinou zelenější a čistší a vracejí se do ní ptáci, které vídali pouze pamětníci. Volavky jsem letos viděla jen na jižní Moravě a sokol stěhovavý kdovíkam se nastěhoval; na svých toulkách Šumavou jsem ani jeho nepotkala.

Loni na podzim jsem však objevila na Šumavě ptáka, kterého jsem tam v předchozích letech také neviděla. Možná tam byl i dříve, dobře schovaný v listoví jedné z lip na břehu Otavy na okraji Sušice. Jen jsem si ho nevšimla. Anebo se i on znovu vrátil tam, kde býval doma. Možná že v té lípě i hnízdí. Možná má však hnízdo někde úplně jinde a z téhle lípy na mne jen vykoukl. Jako by věděl, že se tam zastavím. Nechtěla jsem ho vyrušit, tak jsem ho jen tiše pozorovala... Kdykoli jsem se později u téhle lípy zastavila, byl tam. Jako by na mne zobrazit celý text

zpět nahoru


 Ilustrace    

Babička oliva

280x200 cm, akryl, 2021

ilustrace na stěnu dětského pokojíku na přání, PRÁCE NA ZAKÁZKU

Namaluj mi strom na stěnu v dětském pokoji nad postýlku.... prosila kamarádka obdivující mé obrazy. A stihneš to, prosím, dřív než porodím?... Líbila by se nám oběma oliva, máme rádi Středomoří...

Olivu pro Jakuba vnímám jako takovou laskavou babičku, která se lehce sklání nad postýlku, otvírá náruč, dává dítěti prostor ke zkoumámí a objevování světa, nezakazuje, ale má přirozenou autoritu; umí chválit, raduje se z čehokoli, co se dítěti podaří, z každého nového krůčku. Nehodnotí, nekritizuje, netrestá, ví, že každé dítě je naprosto jedinečné a dokáže ho v té jedinečnosti podporovat. Miluje pohádky, ráda je předčítá, sbírá a zapisuje a také vymýšlí vlastní... Ráda zpívá a když vaří, koření písničkami a láskou. Ráda si hraje. Odpoví na každou otázku, úměrně věku dítěte, ale pravdivě, nikdy ho nepošle někam... a dokáže zobrazit celý text

zpět nahoru