strom Blog Moje práce Výstavy Překlady a korektury Další Kontakt O mně


236   
(přístupů od 17.11.2021)

DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

MÍSTA, KDE JSTE DOMA – VYBRANÁ DÍLA

Snad každý z nás má nějaké místo, kde se cítíme „doma“, spokojeně, v bezpečí, kam se můžeme uchýlit, když se chceme být jen sami se sebou, rozpomenout na vnitřní klid, potkávat se s inspirací... Může to být nějaké oblíbené zákoutí u Vás doma nebo ve Vašem kraji, předmět, který máte spojený s něčím milým nebo blízkým. Vaše místo „doma“ jste mohli objevit i v místě, kde jste byli jen jednou, nebo je natolik vzdálené, že se tam nemůžete vypravit kdykoli. Zajímá mne, kdo jste a proč právě v tohlem místě se cítíte „doma“. Ráda Vám budu naslouchat a pak pro Vás mohu namalovat obraz, který bude Vaše „doma“ bude vyzařovat – jinak než na fotografii...

I Já jsem louka • II Cesta do dětství • III Podvečerní dialog • IV Soy yo! • V Mamma • VI Per vias naturales • VII Ve vášni barev • VIII Hra světla a stínu • IX Jarní vlnění • X Zimní fuga aneb Vousaté varhany • XI Barevný podzim • XII Kouzlo svítání • XIII Podzimní melancholie • XIV Křišťálová očista • XV Cesty do chrámu • XVI The end...   ...to be continued • XVII Zjevení pravdy • XVIII Trojjediná realita aneb Od-stíny tmy • XIX Trojjediná realita aneb Ve tmě je i světlo • XX Ve 3R tanci • XXI Dotýkání • XXII Ustát si poryvy větru • XXIII Vlnění • XXIV Na křídlech svobody • XXV Sólo v modré • XXVI Ze stínu do světla • XXVII Spolutvoření • XXVIII Cesta životem • XXIX Cesta za světlem • XXX Světlohrátky • XXXI Barvohrátky • XXXII Sólo ve žluté • XXXIII Barevná symfonie • XXXIV Sólo v růžové • XXXV Balónky letí do nebe • XXXVI Hvězda mezi kamením • XXXVII Variace v zelené • XXXVIII Postel z trávy • XXXIX Našich třicet let • XL Odstíny tmy • XLI Variace v bordó • XLII Variace ve fialové • XLIII Vybarvit se • XLIV Ohnivá tanečnice • XLV Světlo ve tmě • XLVI Ve dvou rovinách • XLVII V modrém lůně • XLVIII Sólo za soumraku • XLIX Svítání • L V sedmém nebi • LI Cesta za obzor • LII Cesta intuice • LIII Modrá • LIV Jen pro dobré holuby? • LV Cože...? • LVI Cestou barev • LVII Pod modrou pyramidou • LVIII Žít, a ne přežívat! • LIX Medové světlo • LX Kam poplujeme? • LXI POspolu... • LXII Variace na něžnost • LXIII Kým a kam se chceš nechat vést? • LXIV Mezi nebem a zemí • LXV Až já vyrostu...! • LXVI Když divoženky tančí • LXVII Chvála tzv. nicnedělání • LXVIII Kdo měl pravdu? • LXIX Jaro (nejen) ve vzduchu • LXX Tajuplná něžnost • LXXI V odstínech něhy • LXXII Tichá pošta • LXXIII Cestou svobody • LXXIV Tanec nevinnosti • LXXV Otevřená dlaň Země • LXXVI Memento Života • LXXVII Pořádně si zařvat! • LXXVIII Nekonečná tvořivost • LXXIX Dialogy plodnosti • LXXX Tak tohle ne! • LXXXI Tíha historie? • LXXXII To je můj prostor! • LXXXIII Duch vína promlouvá... • LXXXIV Na kus řeči... • LXXXV Láska je láska! • LXXXVI Krása (nejen) soumraku • LXXXVII Divoká jemnost •

ZOBRAZIT VŠECHNA DÍLA

 Místa    

Já jsem louka

41x30 cm, Lipka u Vimperka, olej, 2020;

v soutěži NP Šumava Rok 2020 – Rok Bezlesí oceněno 1. místem v kategorii dospělých

z cyklu Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Cesta do dětství

41x30 cm, Lipka u Vimperka, pastel, 2020

z cyklů Cesty, cestičky a Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Podvečerní dialog

70x55 cm, Pálava, pastel, 2021, PRODÁNO

z cyklů Cesty cestičky a Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Soy yo!

70x50 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Místa    

Mamma

30x30 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Místa    

Per vias naturales

70x50 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Místa    

Ve vášni barev

35x25 cm, Pálava, pastel, 2020, PRODÁNO

zpět nahoru

 Místa    

Hra světla a stínu

40x30 cm, Pálava, západ slunce od Děviček, pastel, 2020, PRODÁNO

zpět nahoru

 Místa    

Jarní vlnění

60x40 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Místa    

Zimní fuga aneb Vousaté varhany

21x30 cm, v lese na Modravě, olej, 2019, PRODÁNO

zpět nahoru

 Místa    

Barevný podzim

41x30 cm, na Otavě za Sušicí, akvarel, 2019

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Kouzlo svítání

30x21 cm, u Jihlávky nedaleko Templštejna, akvarel, 2019, PRODÁNO

zpět nahoru

 Místa    

Podzimní melancholie

41x30 cm, Kvilda, akvarel, 2019

z cyklu Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Křišťálová očista

25x30 cm, Bílá strž, olej, 2019

zpět nahoru

 Místa    

Cesty do chrámu

50x35 cm, Pálava, olej, 2021

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

The end...

       ...to be continued

15x20 cm, Klentnice, pastel, 2021, darováno p. Pavelkovi, majiteli sklípku, u něhož jsme natáčeli závěrečné scény Aude, naší autorské filmové performance

zpět nahoru

 Místa    

Zjevení pravdy

41x30 cm, Pálava, pastel, 2021

zpět nahoru

 Místa    

Trojjediná realita aneb Od-stíny tmy

30x41 cm, Nuzerov, pastel, 2021, DAROVÁNO S.K.

zpět nahoru

 Místa    

Trojjediná realita aneb Ve tmě je i světlo

30x41 cm, Nuzerov, pastel, 2021

zpět nahoru

 Místa    

Ve 3R tanci

41x30 cm, Nuzerov, pastel, 2021

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Dotýkání

50x35 cm, Pálava, olej, 2021

zpět nahoru

 Místa    

Ustát si poryvy větru

38x22 cm, Miroslavské kopce, pastel, 2021, PRODÁNO

z cyklů Miroslavské pastelky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Vlnění

38x22 cm, Miroslavské kopce, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Na křídlech svobody

37x24 cm, Pálava, pastel, 2021, PRODÁNO

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky, Loukohrátky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Sólo v modré

16x30 cm, Pálava, pastel, 2021, PRODÁNO

z cyklů Miroslavské pastelky, Loukohrátky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Ze stínu do světla

38x26 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Spolutvoření

38x25 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Cesta životem

22x37 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Cesta za světlem

22x37 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Světlohrátky

15x10 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklu Miroslavské pastelky

zpět nahoru

 Místa    

Barvohrátky

21x28 cm, Mikulov, pastel, 2021

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Sólo ve žluté

25x25 cm, Šumava, pastel, 2021

z cyklu Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Barevná symfonie

25x25 cm, Šumava, pastel, 2021

z cyklu Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Sólo v růžové

25x25 cm, Šumava, pastel, 2021

z cyklu Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Balónky letí do nebe

25x36 cm, Výhon u Brna, pastel, 2021

z cyklu Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Hvězda mezi kamením

17x24 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Zahrádky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Variace v zelené

24x39 cm, Šumava, pastel, 2021

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Postel z trávy

44x29 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Loukohrátky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Našich třicet let

39x25 cm, Šumava, pastel, 2021

v soutěži NP Šumava Rok 2021 – 30 let NP Šumava oceněno v kategorii dospělých

z cyklu Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Odstíny tmy

22x39 cm, Nuzerov, pastel, 2021, PRODÁNO

zpět nahoru

 Místa    

Variace v bordó

23x39 cm, okolí Strážného, pastel, 2021

z cyklů Loukohrátky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Variace ve fialové

39x22 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2021

z cyklů Loukohrátky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Vybarvit se

24x36 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Ohnivá tanečnice

43x29 cm, Pálava, pastel, 2021, darováno K.B. ke kulatinám

z cyklů Cesty cestičky, Ecce...variace a Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Světlo ve tmě

22x35 cm, Třebíč, židovská čtvrť, pastel, 2021

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Ve dvou rovinách

22x35 cm, Lednice, pastel, 2021

z cyklu Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

V modrém lůně

37x22 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklu Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Sólo za soumraku

22x35 cm, Pálava, pastel, 2021, PRODÁNO

v rámci charitativního koncertu

z cyklu Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Svítání

27x18 cm, Novomlýnské nádrže, pastel, 2022

z cyklu Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

V sedmém nebi

35x24 cm, Dunajovické kopce, pastel a koláž, 2022

z cyklů Ecce...variace, Loukohrátky, Podoby ženy

zpět nahoru

 Místa    

Cesta za obzor

25x38 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Moudrotvorné hlavy

zpět nahoru

 Místa    

Cesta intuice

25x37cm, Pálava, pastel, 2022

z cyklů Ecce...variace, Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Modrá

27x18 cm, Pálava, pastel, 2022

z cyklů Ecce...variace, Cesty cestičky a Kapky štavnatosti

zpět nahoru

 Místa    

Jen pro dobré holuby?

27x19 cm, Mušov, pastel, 2022

z cyklů Nevšedně všední krásy a Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Cože...?

27x19 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Cestou barev

25x37 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklů Cesty cestičky a Moudrotvorné hlavy

zpět nahoru

 Místa    

Pod modrou pyramidou

17x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Žít, a ne přežívat!

35x25 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Medové světlo

37x25 cm, podél Dyje, pastel, 2022

z cyklů Cesty cestičky a Kapky štavnatosti

zpět nahoru

 Místa    

Kam poplujeme?

35x23 cm, podél Dyje, pastel, 2022

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

POspolu...

35x25 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Variace na něžnost

18x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Kým a kam se chceš nechat vést?

17x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Mezi nebem a zemí

26x18 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Až já vyrostu...!

17x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Když divoženky tančí

35x25 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Chvála tzv. nicnedělání

17x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklů Mudrohlaví a Podoby ženy

zpět nahoru

 Místa    

Kdo měl pravdu?

16x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklů Cesty cestičky a Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Jaro (nejen) ve vzduchu

25x38 cm, mandloňový sad v Hustopečích, pastel, 2022

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Tajuplná něžnost

25x38 cm, mandloňový sad v Hustopečích, pastel, 2022

z cyklů Cesty cestičky a Kapky štavnatosti

zpět nahoru

 Místa    

V odstínech něhy

16,5x22,5 cm, mandloňový sad v Hustopečích, pastel, 2022, PRODÁNO

v rámci charitativního koncertu

z cyklu Kapky štavnatosti

zpět nahoru

 Místa    

Tichá pošta

36x25 cm, mandloňový sad v Hustopečích, pastel, 2022

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Cestou svobody

50x28,5 cm, Pálava, pastel, 2022

z cyklů Cesty cestičky a Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Tanec nevinnosti

25x38 cm, Jihlávka, pastel, 2022

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Otevřená dlaň Země

20x29 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Memento Života

29x20,5 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Pořádně si zařvat!

18,5x27 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Nekonečná tvořivost

40x27 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Dialogy plodnosti

30x20 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Tak tohle ne!

20x28 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Tíha historie?

19x27 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

To je můj prostor!

28x20 cm, Hnanice, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Duch vína promlouvá...

18x27 cm, Hnanice, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Na kus řeči...

19x27 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Láska je láska!

20x29 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Krása (nejen) soumraku

30x15 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Divoká jemnost

49x29 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru