strom Blog Moje práce Výstavy Překlady a korektury Další Kontakt O mně


1007   
(přístupů od 17.11.2021)

DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

MÍSTA, KDE JSTE DOMA – VYBRANÁ DÍLA

Snad každý z nás má nějaké místo, kde se cítíme „doma“, spokojeně, v bezpečí, kam se můžeme uchýlit, když se chceme být jen sami se sebou, rozpomenout na vnitřní klid, potkávat se s inspirací... Může to být nějaké oblíbené zákoutí u Vás doma nebo ve Vašem kraji, předmět, který máte spojený s něčím milým nebo blízkým. Vaše místo „doma“ jste mohli objevit i v místě, kde jste byli jen jednou, nebo je natolik vzdálené, že se tam nemůžete vypravit kdykoli. Zajímá mne, kdo jste a proč právě v tohlem místě se cítíte „doma“. Ráda Vám budu naslouchat a pak pro Vás mohu namalovat obraz, který bude Vaše „doma“ bude vyzařovat – jinak než na fotografii...

I Já jsem louka • II Cesta do dětství • III Podvečerní dialog • IV Soy yo! • V Mamma • VI Per vias naturales • VII Ve vášni barev • VIII Hra světla a stínu • IX Jarní vlnění • X Zimní fuga aneb Fousaté varhany • XI Barevný podzim • XII Podzimní melancholie • XIII Trojjediná realita aneb Od-stíny tmy • XIV Ustát si poryvy větru • XV Na křídlech svobody • XVI Sólo v modré • XVII Ze stínu do světla • XVIII Spolutvoření • XIX Cestou světla a stínu • XX Nezapomínej na žlutou! • XXI Mordechaj je za rohem... • XXII Balónky letí do nebe • XXIII Cestou, cestičkou • XXIV V posteli z trávy • XXV Našich třicet let • XXVI Sedmá dimenze • XXVII V sedmém nebi • XXVIII Deset stupňů k barvám • XXIX Ohnivá tanečnice • XXX Světlo ve tmě • XXXI V modrém lůně • XXXII Sólo za soumraku • XXXIII V tanci s vlastní divokostí • XXXIV Cestou intuice • XXXV Cože...? • XXXVI Cestou barev • XXXVII Pod modrou pyramidou • XXXVIII Pospolu... • XXXIX Variace na něžnost • XL Kým a kam se chceš nechat vést? • XLI Až já vyrostu...! • XLII Chvála tzv. nicnedělání • XLIII Je to jen tady a teď • XLIV V odstínech něhy • XLV Cestou svobody • XLVI V kveteníproudu • XLVII Otevřená dlaň Země • XLVIII Memento Života • XLIX Pořádně si zařvat! • L Nekonečná tvořivost • LI Dialogy plodnosti • LII Tak tohle ne! • LIII Tíha historie? • LIV To je můj prostor! • LV Duch vína promlouvá... • LVI Na kus řeči... • LVII Láska je láska! • LVIII Modlitba k modré • LIX Cestou snění • LX Cestou lehkosti • LXI Cestou šťavnatosti • LXII Mezigenerační dialogy • LXIII Vyprávěj... • LXIV Kytice pro divoženku • LXV Tudy ne! • LXVI Balónky přání • LXVII Fialová strana klína • LXVIII Žebřík pro nebeského malíře • LXIX Udělej první krok! • LXX Kouzlo dotyku • LXXI Cestou světla a stínů I • LXXII Na velikosti nezáleží • LXXIII A co si o tom myslíš ty? • LXXIV Láska je láska i v Katalánsku • LXXV Kontinuita života • LXXVI Když rozkvetl Grand Canyon... • LXXVII Poselství z jiných světů • LXXVIII Dialogy barev • LXXIX Pane, pojďte si hrát...! • LXXX I kořeny mají své sny • LXXXI Žebřík pro malíře Života • LXXXII Modlitba za kámen • LXXXIII Tepna jara • LXXXIV Rovnovážný bod • LXXXV Na vlnách Barevného dětství • LXXXVI Jsem tady a odhazuji závoje! • LXXXVII Roztáhni křídla a leť! • LXXXVIII V gejzíru barev radosti • LXXXIX Cestou k Pravdě • XC K Pravdě vedou spíše cestičky než cesty •

ZOBRAZIT VŠECHNA DÍLA

 Místa    

Já jsem louka

41x30 cm, Lipka u Vimperka, olej, 2020;

z cyklu Loukohrátky

v soutěži NP Šumava Rok 2020 – Rok Bezlesí oceněno 1. místem v kategorii dospělých

zpět nahoru

 Místa    

Cesta do dětství

41x30 cm, Lipka u Vimperka, pastel, 2020

z cyklů Cesty, cestičky a Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Podvečerní dialog

70x55 cm, Pálava, pastel, 2021, PRODÁNO

z cyklů Cesty cestičky a Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Soy yo!

70x50 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Místa    

Mamma

30x30 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Místa    

Per vias naturales

70x50 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Místa    

Ve vášni barev

35x25 cm, Pálava, pastel, 2020, PRODÁNO

zpět nahoru

 Místa    

Hra světla a stínu

40x30 cm, Pálava, západ slunce od Děviček, pastel, 2020, PRODÁNO

zpět nahoru

 Místa    

Jarní vlnění

60x40 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Místa    

Zimní fuga aneb Fousaté varhany

21x30 cm, v lese na Modravě, olej, 2019, PRODÁNO

zpět nahoru

 Místa    

Barevný podzim

41x30 cm, na Otavě za Sušicí, akvarel, 2019

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Podzimní melancholie

41x30 cm, Kvilda, akvarel, 2019

z cyklu Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Trojjediná realita aneb Od-stíny tmy

30x41 cm, Nuzerov, pastel, 2021, DAROVÁNO S.K.

zpět nahoru

 Místa    

Ustát si poryvy větru

38x22 cm, Miroslavské kopce, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky a Ecce...variace

PRODÁNO v rámci charitativního koncertu

zpět nahoru

 Místa    

Na křídlech svobody

37x24 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky, Loukohrátky a Ecce...variace

PRODÁNO v rámci charitativního koncertu

zpět nahoru

 Místa    

Sólo v modré

16x30 cm, Pálava, pastel, 2021, PRODÁNO

z cyklů Miroslavské pastelky, Loukohrátky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Ze stínu do světla

38x26 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Spolutvoření

38x25 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Cestou světla a stínu

22x37 cm, Pálava, pastel, 2021, PRODÁNO

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Nezapomínej na žlutou!

22x37 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Miroslavské pastelky, Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Mordechaj je za rohem...

21x28 cm, Mikulov, pastel, 2021

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Balónky letí do nebe

25x36 cm, Výhon u Brna, pastel, 2021

z cyklu Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Cestou, cestičkou

24x39 cm, Šumava, pastel, 2021

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

V posteli z trávy

44x29 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Loukohrátky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Našich třicet let

39x25 cm, Šumava, pastel, 2021

z cyklu Loukohrátky

v soutěži NP Šumava Rok 2021 – 30 let NP Šumava oceněno 1. místem v kategorii dospělých

zpět nahoru

 Místa    

Sedmá dimenze

23x39 cm, okolí Strážného, pastel, 2021, PRODÁNO

z cyklů Loukohrátky a Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

V sedmém nebi

39x22 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2021

z cyklů Loukohrátky a Ecce...variace

darováno A.K. ke kulatinám

zpět nahoru

 Místa    

Deset stupňů k barvám

24x36 cm, Pálava, pastel, 2021,

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

PRODÁNO DO U.K., V SOUKROMÉ SBÍRCE

zpět nahoru

 Místa    

Ohnivá tanečnice

43x29 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklů Cesty cestičky, Ecce...variace a Loukohrátky

DAROVÁNO K.B. ke kulatinám

zpět nahoru

 Místa    

Světlo ve tmě

22x35 cm, Třebíč, židovská čtvrť, pastel, 2021

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

V modrém lůně

37x22 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklu Ecce...variace

zpět nahoru

 Místa    

Sólo za soumraku

22x35 cm, Pálava, pastel, 2021

z cyklu Ecce...variace

PRODÁNO v rámci charitativního koncertu

zpět nahoru

 Místa    

V tanci s vlastní divokostí

35x24 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklů Ecce...variace, Loukohrátky, Podoby ženy

V SOUKROMÉ SBÍRCE

zpět nahoru

 Místa    

Cestou intuice

25x37cm, Pálava, pastel, 2022

z cyklů Ecce...variace, Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Cože...?

27x19 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022, PRODÁNO

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Cestou barev

25x37 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022, PRODÁNO

z cyklů Cesty cestičky a Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Pod modrou pyramidou

17x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Pospolu...

35x25 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Variace na něžnost

18x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Kým a kam se chceš nechat vést?

17x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Až já vyrostu...!

17x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Chvála tzv. nicnedělání

17x26 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022, PRODÁNO

z cyklů Mudrohlaví a Podoby ženy

zpět nahoru

 Místa    

Je to jen tady a teď

25x38 cm, mandloňový sad v Hustopečích, pastel, 2022,

z cyklů Cesty cestičky a Ecce...variace

PRODÁNO DO U.K., V SOUKROMÉ SBÍRCE

zpět nahoru

 Místa    

V odstínech něhy

16,5x22,5 cm, mandloňový sad v Hustopečích, pastel, 2022,

PRODÁNO v rámci charitativního koncertu

z cyklu Kapky štavnatosti

zpět nahoru

 Místa    

Cestou svobody

50x28,5 cm, Pálava, pastel, 2022, PRODÁNO

z cyklů Cesty cestičky a Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

V kveteníproudu

25x38 cm, Jihlávka, pastel, 2022

z cyklu Cesty cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Otevřená dlaň Země

20x29 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Memento Života

29x20,5 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022, PRODÁNO

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Pořádně si zařvat!

18,5x27 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Nekonečná tvořivost

40x27 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Dialogy plodnosti

30x20 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Tak tohle ne!

20x28 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Tíha historie?

19x27 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022, PRODÁNO

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

To je můj prostor!

28x20 cm, Hnanice, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Duch vína promlouvá...

18x27 cm, Hnanice, pastel, 2022, PRODÁN

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Na kus řeči...

19x27 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Láska je láska!

20x29 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022, PRODÁNO

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Modlitba k modré

49x29 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Cestou snění

21x28 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklů Mudrohlaví a Cesty, cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Cestou lehkosti

41x54 cm, Pálava, pastel, 2022, PRODÁNO,

v soukromé sbírce

z cyklů Mudrohlaví a Cesty, cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Cestou šťavnatosti

39x50 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklů Mudrohlaví a Cesty, cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Mezigenerační dialogy

17x29 cm, Miroslavské kopce, pastel, 2022

z cyklů Mudrohlaví a Miroslavské pastelky

zpět nahoru

 Místa    

Vyprávěj...

18x27 cm, Dunajovické kopce, pastel a koláž, 2022

z cyklů Mudrohlaví a Miroslavské pastelky

zpět nahoru

 Místa    

Kytice pro divoženku

18x27 cm, Dunajovické kopce, pastel a koláž, 2022

z cyklů Mudrohlaví a Miroslavské pastelky

zpět nahoru

 Místa    

Tudy ne!

31x42 cm, Dunajovické kopce, pastel a koláž, 2022

z cyklů Cesty, cestičky a Miroslavské pastelky

zpět nahoru

 Místa    

Balónky přání

17x29 cm, Miroslavské kopce, pastel, 2022

z cyklů Loukohrátky a Miroslavské pastelky

zpět nahoru

 Místa    

Fialová strana klína

26x38 cm, Miroslavské kopce, pastel, 2022

z cyklů Cesty, cestičky a Miroslavské pastelky

zpět nahoru

 Místa    

Žebřík pro nebeského malíře

26x38 cm, Pošumaví, pastel, 2022

z cyklů Loukohrátky a Cestou, cestičkou

zpět nahoru

 Místa    

Udělej první krok!

26x38 cm, Pálava, pastel, 2022

z cyklu Cesty, cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Kouzlo dotyku

40x28 cm, Pálava, pastel, 2022

z cyklu Loukohrátky

zpět nahoru

 Místa    

Cestou světla a stínů I

26x38 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Cesty, cestičky

zpět nahoru

 Místa    

Na velikosti nezáleží

19x29 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

A co si o tom myslíš ty?

19x29 cm, Dunajovické kopce, pastel, 2022

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Láska je láska i v Katalánsku

19x29 cm, Dunajovické kopce, pastel na ručním papíře, 2022

DAROVÁNO C. a L.P. DO ŠPANĚLSKA

z cyklu Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

Kontinuita života

19x29 cm, Herefordshire, pastel na ručním papíře, 2022

DAROVÁNO M. a H.T. DO U.K.

zpět nahoru

 Místa    

Když rozkvetl Grand Canyon...

29x40 cm, Pálava, pastel, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Poselství z jiných světů

42x31 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Dialogy barev

19x29 cm, 42x31 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Pane, pojďte si hrát...!

31x42 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

I kořeny mají své sny

42x31 cm, 42x31 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Žebřík pro malíře Života

40x29 cm, Pálava, pastel, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Modlitba za kámen

21x32 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Tepna jara

19x28 cm, Povltaví, pastel, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Rovnovážný bod

21x25 cm, Podyjí, pastel, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Na vlnách Barevného dětství

21x32 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklů Loukohrátky a Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Jsem tady a odhazuji závoje!

18x27 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Roztáhni křídla a leť!

18x27 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

V gejzíru barev radosti

18x27 cm, Pálava, pastel a koláž, 2022

z cyklu Jinosvěty

zpět nahoru

 Místa    

Cestou k Pravdě

21x32 cm, Dolnokounicko, pastel, 2023

z cyklů Cesty, cestičky a Mudrohlaví

zpět nahoru

 Místa    

K Pravdě vedou spíše cestičky než cesty

21x32 cm, Dolnokounicko, pastel, 2023

z cyklu Cesty, cestičky

zpět nahoru