strom Blog Moje práce Výstavy Překlady a korektury Další Kontakt O mně


283   
(přístupů od 17.11.2021)

DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

STROMY – VYBRANÁ DÍLA

Stromy představují jednu z cest, kterými k nám může promlouvat naše vnitřní moudrost i moudrost Života. Stromy nám naslouchají, hladí nás, objímají, mohou nás povzbuzovat, abychom vyjadřovali sami sebe, přinášejí nám poselství. Skrz kontakt se dřevem určitého stromu i stromem samotným, s příběhem stromu a místa, kde roste, si můžeme uvědomit různé kvality a životní hodnoty. Kontakt nám je může pomáhat ukotvit a posilovat v praktickém životě.

Stromy mám moc ráda, ráda pobývám jejich blízkosti, dotýkám se jich, sdílíme společný čas. Komunikujeme spolu a skrz ně mi často přicházejí různé životní moudrosti a poselství. K několika moudrým stromům se opakovaně vracím... Při svých toulkách přírodou objevuji krásu a moudrost stromů, hravé, inspirativní a nevšední detaily, fotím je z různých pohledů a později je maluji.

Ne vždy máme svůj strom na zahradě nebo si za ním můžeme dojít, kdykoli potřebujeme. Někdy k nám hluboce promlouvá strom, který jsme viděli třeba jen jednou někde na cestách... Vyprávějte mi o Vás a Vašem stromě. Ráda Vám budu naslouchat a pak ho pro Vás namaluji, tak abyste s ním mohli být v kontaktu, kdykoli budete potřebovat. A nebo spolu můžeme vyrazit do přírody takový strom právě pro Vás najít. Váš osobní strom pak může pomáhat harmonizovat některý z prostorů, v nichž pobýváte.

I Mám svůj prostor • II V propojení a napojení, muž a jeho cello • III A přece rostu! • IV V hovorech s Bohem • V V hovorech s Bohem II • VI Per vias naturales • VII Mezi nebem a zemí • VIII Ruce sv. Osvalda • IX Smím prosit? • X Dotýkám se sebe, dotýkám se Života • XI Ve své vnitřní moudrosti • XII Moudrost života • XIII Smím vstoupit? • XIV Tančím se životem • XV Krajina za zrcadlem • XVI Barevný podzim • XVII Moudrost věků • XVIII Světlo a stín • XIX Spletité cesty komunikace • XX Jaro tvoření • XXI Todo en Todo • XXII V nenásilné komunikaci • XXIII Tajemství chrámu • XXIV Kdo je kdo? • XXV Ve 3R tanci • XXVI Trojjediná realita aneb Od-stíny tmy • XXVII S rozhledem i nadhledem • XXVIII Roztančená elegance • XXIX Komunikace je základem života • XXX Srdce na dlani • XXXI Co říkáš?... • XXXII Přátelství • XXXIII Ve 3R dialogu •

ZOBRAZIT VŠECHNA DÍLA

 Stromy    

Mám svůj prostor

30x40 cm, platan, Choltice, olej, 2019

zpět nahoru

 Stromy    

V propojení a napojení, muž a jeho cello

18x24 cm, javory, Zaječice, olej, 2018,

NEPRODEJNÉ, věnováno J. Škrdlíkovi

zpět nahoru

 Stromy    

A přece rostu!

(aneb Moje původní rodina)

40x40 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Stromy    

V hovorech s Bohem

40x30 cm, platan, Strašín, olej, 2017, PRODÁNO

zpět nahoru

 Stromy    

V hovorech s Bohem II

41x30 cm, platan, Strašín, akvarel, 2019, PRODÁNO

zpět nahoru

 Stromy    

Per vias naturales

70x50 cm, duby šípáky, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Stromy    

Mezi nebem a zemí

45x25 cm, dub šípák, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Stromy    

Ruce sv. Osvalda

70x50 cm, dub šípák, Pálava, olej, 2019, PRODÁNO

zpět nahoru

 Stromy    

Smím prosit?

25x45 cm, Pálava, olej, 2020

zpět nahoru

 Stromy    

Dotýkám se sebe, dotýkám se Života

30x41 cm, borovice, Sušice, akvarel, 2019, PRODÁNO

zpět nahoru

 Stromy    

Ve své vnitřní moudrosti

40x60 cm, vrba, Roztoky, olej, 2018

zpět nahoru

 Stromy    

Moudrost života

smrk, Boubínský prales, 29x42 cm, olej, 2018,

pro soutěž NP Šumava k Roku pralesů, 2. místo v kategorii dospělých, DAROVÁNO NP Šumava

zpět nahoru

 Stromy    

Smím vstoupit?

21x30 cm, buk, Boubínský prales, olej, 2018

zpět nahoru

 Stromy    

Tančím se životem

35x55 cm, borovice, Žihobce, olej, 2019

zpět nahoru

 Stromy    

Krajina za zrcadlem

21x30 cm, břízy, Chalupská slať, akvarel, 2019, PRODÁNO

zpět nahoru

 Stromy    

Barevný podzim

41x30 cm, u Otavy za Sušicí, akvarel, 2019

zpět nahoru

 Stromy    

Moudrost věků

21x30 cm, javor, Popelná pod Obřím hradem, akvarel, 2019

zpět nahoru

 Stromy    

Světlo a stín

30x40 cm, javor, u Otavy za Sušicí, olej, 2019, PRODÁNO

zpět nahoru

 Stromy    

Spletité cesty komunikace

30x41 cm, dub šípák, Pálava, akvarel, 2019

zpět nahoru

 Stromy    

Jaro tvoření

21x30 cm, jasan, Žihobce, akvarel, 2019

zpět nahoru

 Stromy    

Todo en Todo

25x50cm, Nuzerov, olej, 2021

zpět nahoru

 Stromy    

V nenásilné komunikaci

50x40cm, Pálava, olej, 2021

zpět nahoru

 Stromy    

Tajemství chrámu

45x30cm, Pálava, olej, 2021

zpět nahoru

 Stromy    

Ve 3R tanci

40x31 cm, Nuzerov, pastel, 2021

zpět nahoru

 Stromy    

Trojjediná realita aneb Od-stíny tmy

31x40 cm, Nuzerov, pastel, 2021, DAROVÁNO S.K.

zpět nahoru

 Stromy    

S rozhledem i nadhledem

30x41 cm, topoly, pod Boubínem, akvarel, 2019

zpět nahoru

 Stromy    

Roztančená elegance

30x21 cm, břízy, akvarel, 2019

zpět nahoru

 Stromy    

Komunikace je základem života

21x30 cm, na Boubíně, olej, 2018, PRODÁNO

zpět nahoru

 Stromy    

Srdce na dlani

21x18 cm, na Boubíně, olej, 2019, DAROVÁNO M.Z.

zpět nahoru

 Stromy    

Co říkáš?...

21x18 cm, na Zuklíně, olej, 2019, DAROVÁNO M.Z.

zpět nahoru

 Stromy    

Přátelství

topoly, Zbraslav, průměr 24 cm, olej, 2017, PRODÁNO

zpět nahoru

 Stromy    

Ve 3R dialogu

40x60 cm, remake obrazu Dotýkám se tě, borovice, Andělský vrch, Sušice, olej, 2022

zpět nahoru