JANA ROSIE


DROBNOKRÁSY.CZ
Hořátev 67
289 13 Hořátev Zvěřínek


+420 773 950 014
janarosie.svetlo@gmail.com

   Jana Rosie (1968), celým jménem Jana Rosie Dvořáková, je česká výtvarnice, která se na umělecké scéně etabluje od desátých let tohoto století. Její poetický styl, propojující viditelné, realistické a skryté, psychologické polohy života, jí otevřel cestu do mnoha výstavních síní i k příznivcům doma a v zahraničí.

V letech 2012 až 2019 vzniká rozsáhlá kolekce olejů inspirovaná nejčastěji stromy, ale i dalšími motivy. Více těchto děl se dočkalo oficiálního uznání (například na Soutěži Národního parku Šumava). Od roku 2020 je ovlivněna hnutím Nového suprarealismu, do kterého přispívá svým vlastním přínosem. Ve stejné době se v její tvorbě začíná objevovat téma moravských vinic. Ty nejen maluje, ale ze dřeva révy také vytváří různé artefakty. Dlouhodobě se inspiruje hudbou. Vedle oleje využívá techniku akvarelu a suchého pastelu.

Jana Rosie je autorkou slova „drobnokrása“ označuje zdánlivě nevýznamnou věc skrývající hlubší obsah.