strom Blog Moje práce Výstavy Překlady a korektury Další Kontakt O mně


288   
(přístupů od 17.11.2021)

DOMOVSKÁ STRÁNKA

    strom Blog Zdravotní poradna Oční poradna Vědomý dotyk Zdravé mňamky Ceník    

ZDRAVOTNÍ PORADNA

  • individuální zdravotní konzultace a poradenství, psychosomaticky laděné, s osobním přístupem
  • poradna pro zdravé vidění
  • vysvětlení zdravotních nálezů a lékařských zpráv

* * * * *

Nechcete-li řešit zdravotní obtíže jen polykáním léků, které příčinu neléčí, pouze tlumí nepříjemné obtíže, můžeme se společně pokusit najít příčiny Vašich obtíží a to, co můžete právě Vy změnit ve svém životě, aby Vám bylo lépe. Nabízím komplexní, celostní, psychosomaticky orientovaný přístup, s individuálními doporučeními do Vašeho života. Budete-li chtít, ráda Vás budu doprovázet na Vaší cestě za zdravím.

Jak pracuji?

Mojí poradnou neprocházejí desítky klientů týdně, prioritou je osobní přístup s dostatkem času na Vás. Nabízím péči o člověka jako o celek, tvořený fyzickou, psychickou i duchovní stránkou, a jsem ráda, pokud se díky společné práci cítíte spokojeněji a zdravěji a dokážete lépe orientovat v životě díky pochopení, proč jste byli nemocní nebo měli určité zdravotní obtíže. Pokud přijdete poprvé, v rámci vstupního vyšetření se Vás budu důkladně vyptávat na Vaše objektivní zdravotní obtíže a nemoci, ale i subjektivní stesky a to, jak žijete, co Vás trápí, jaké máte starosti, na Váš každodenní život, vztahy, ve kterých žijete (partnerské, rodinné, pracovní), na životní události Vašeho životního příběhu a to všechno se pokusíme dát do souvislosti s Vašimi potížemi. Míra Vaší otevřenosti a upřímnosti je rozhodující pro to, abychom co nejlépe dešifrovali, co Vám skrz potíže Vaše tělo ukazuje. Při klasickém přístupu takto bohužel uvažuje jen málo kolegů; často nemají ani čas se svému pacientovi věnovat a pořádně ho vyslechnout, případně dát různé obtíže do vzájemných souvislostí.

Pokud přinesete současně i výsledky dosud absolvovaných vyšetření, pokusím se dát je do souvislosti s obtížemi, se kterými přicházíte, případně Vám nálezy blíže vysvětlit, budete-li mít zájem. Pokud bude třeba, mohu Vám navrhnout provést nějaká další vyšetření včetně laboratorních, abychom vyloučili závažné onemocnění vyžadující standardní léčebný postup klasické medicíny. Spolupracuji s kvalitními českými laboratořemi Prevedig medical a v Thomayerově nemocnici v Krči, které nabízejí řadu vyšetření i pro samoplátce. Pokud zjistíme závažné zdravotní obtíže, mohu Vám doporučit odborníky s klasickým přístupem a problém můžeme řešit společně.

Rozhodnete-li se pracovat na sobě, podle potřeby se individuálně domluvíme na dalších návštěvách a konzultacích.

Dále nabízím:

  • povídání o tom, co všechno ovlivňuje náš zrak a kvalitu vidění, jak to souvisí se životním stylem, stresem, věkem, naším individuálním životním příběhem, dědičností, čím si (i nevědomě) ubližujeme, co nám a našim očím naopak prospívá a čím si můžeme pomoci. Doplněno o krátké meditace, diskusi a ochutnávku zdravých mňamek (nejen) pro oči
  • povídání o tom, co můžeme udělat my, dospělí, aby naše děti zdravě viděly a nemusely nosit brýle už od dětství
  • povídání večery a semináře na téma orgánových okruhů z pohledu celostní medicíny, spojené s ochutnávkou zdravého mlsání pro vybraný orgán těla
  • prožitkový seminář Kresba jako energetický otisk těla aneb Co nám říká naše tělo, náš největší učitel, aneb jak se navracet k moudrosti našeho těla

 
Moje cesta:

Vystudovala jsem sice klasickou medicínu, ale již od studií mne lákal celostní pohled na zdraví a nemoci. Léta jsem pracovala v biochemických laboratořích, ale dále jsem se zajímala o psychosomaticky orientovaný přístup. V nemocnici však pro něj nebylo místo. Spoluvytvářela jsem při práci čtyři roky v Praze Magnolii, centrum pro vědomou práci s tělem, skrz niž je možné ovlivnit jak fyzický, tak psychický stav. Nabízela jsem v ní individuální zdravotní konzultace v rámci psychosomatické poradny a poradnu pro zdravé vidění, přednášky a seberozvojové semináře. Zdravotní konzultace s individuálním přístupem nabízím dále.

Ráda pracuji s lidmi, kteří pochopili, že za svoje zdravotní obtíže jsou odpovědní sami a rozhodli se změnit něco ve svém životě, aby jim bylo lépe. Řešením obtíží není chtít po lékaři, ať to za nemocného vyřeší, když na to studoval. Vy sami sebe znáte nejlépe, mnohem lépe než lékař, k němuž přicházíte; stačí se rozpomenout. Já vám mohu pomoci pochopit význam Vaší nemoci nebo zdravotních obtíží a poradit, co můžete pro sebe udělat a jak si zdraví aktivně udržovat. Udělat změny ve svém životě však je na Vás. Dáte-li mi důvěru, ráda budu Vaším průvodcem na cestě k tomu, abyste se cítili lépe.

* * * * *

Podle aktuálních statistických údajů do ordinací lékařů přichází více než 40% pacientů s tělesnými obtížemi a nemocemi, u kterých jsou zřejmé psychosociální souvislosti. Jejich příčinu se tak nedaří odhalit ani těmi nejmodernějšími prostředky současné medicíny. K takovým obtížím patří např. bolesti hlavy, zad, končetin; nespavost nebo poruchy spánku; úzkosti; únava; nadváha, bolesti žaludku nebo střevní obtíže; průjmy, zácpa nebo dráždivý tračník; neplodnost; alergie, kožní vyrážky; časté infekce nebo vyšší krevní tlak.

Mnoho nemocí je podmíněno psychickým stavem a psychickou kondicí a dlouhodobým stresem. Psychika hraje roli u všech onemocnění, i když ne vždy je jejich přímou příčinou. Dlouhodobý stres se projevuje různými tělesnými obtížemi, které mohou vyústit v delším časovém horizontu do nemoci. Narodili jsme se s určitými dispozicemi, další jsme si vypěstovali v rámci našich dlouhodobých vztahů a životních návyků. Především na naší psychické kondici záleží, zda naše dispozice povedou ke vzniku zdravotních obtíží / nemoci, jak budou intenzivní, s jakým průběhem a zda a jak rychle se podaří je vyléčit.

Člověk se zdravotními obtížemi prochází často „kolečkem“ různých vyšetření s výsledky, které mnohdy nedokáže dobře interpretovat ani lékař, nebo s výsledky, podle nichž by zdravým měl být – a on se tak přesto necítí. Řešením jeho obtíží ve většině případů není dlouhodobé (nebo trvalé) užívání léků a neustálé návštěvy lékařů – specialistů, ani schovat zdravotní obtíže pod nálepku „to patří k věku“, protože tomu tak nemusí být.

Klasická medicína má nezastupitelnou úlohu v řadě akutních a život ohrožujících stavů. Máme lékaře specialisty téměř na každou část lidského těla, ale při klasickém přístupu se často vytrácí člověk jako celek, s jeho potřebami dotyku, lidského přístupu a možností povídání a svěřování.

Nemoc nebo zdravotní problémy často omezují nebo obtěžují. Jsou však pro nás cennou informací, díky níž si skrze tělo můžeme uvědomit, že děláme něco v životě špatně, vychýlili jsme se z harmonie a rovnováhy pro nás optimální. Pokud přijdeme na to, co je třeba změnit, a měnit to začneme, většinou se začínáme i cítit lépe a zdravěji.

Pokud se skutečnou (často skrytou) příčinou nemoci zabývat nechceme, lékař praktikujícím klasickou medicínu nabízí většinou pouze obtíže zmenšit nebo potlačit jednostranně léky. To je však podobné, jako kdybychom přelepili varovně svítící kontrolku, takže často se za nějakou dobu obtíže objeví znovu – v jiné části těla a obvykle v těžší formě. Většina léků má nežádoucí účinky, které často přinášejí další nepříjemnosti. Takovýto postup neléčí příčinu, ale pouze její následky. Výsledkem bývá často léčení dlouhodobé, které krátkodobě ulevit může, někdy i z nemoci vyléčit, ne však uzdravit celého člověka...